Princiepsverklaring

Wie zijn de deelnemers aan het Barcelonakampement?

We zijn uit vrije wil en op eigen initiatief naar hier gekomen. Na de manifestatie van 15 mei hebben we beslist om samen te blijven en in steeds grotere aantallen te vechten voor onze waardigheid. We vertegenwoordigen geen enkele partij of vereniging. En niemand vertegenwoordigt ons.

We voelen ons verbonden door een gevoel van onbehagen over precaire levensomstandigheden, over de ongelijkheid, maar vooral door een sterke drang naar verandering. We zijn hier omdat we een nieuwe maatschappij willen die voorrang geeft aan het leven, los van economische en politieke belangen. We voelen ons vertrappeld door de kapitalistische economie en uitgesloten door het huidige politiek systeem, dat ons helemaal niet vertegenwoordigt. We pleiten voor een diepgaande omwenteling van onze maatschappij. En we pleiten er vooral voor dat het de maatschappij zelf de hoofdrol speelt in deze omwenteling.

Ze dachten dat we ingedommeld waren. Dat ze onze rechten konden blijven inperken zonder enig weerwerk. Ze hadden het fout: we zijn aan het strijden en zullen de strijd verderzetten – vreedzaam maar doortastend – voor een leven dat we alllemaal waard zijn.

We hebben geleerd van El Cairo, Reykjavik en Madrid. Nu is het moment gekomen om de strijd uit te breiden en het woord te nemen.

One Trackback to “Princiepsverklaring”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: