İlkelerin Deklarasyonu (Türkçe)

Buraya kendi özgür irademizle, gönüllü olarak geldik.  15 Mayısta yaptığımız gösterilerden sonra beraber kalmaya ve onurumuzu korumaya karar verdik. Biz herhangi bir partiyi temsil etmiyoruz veya onlar bizi temsil etmiyor.

Bizi birlikte tutan, eşitsizliğin getirdiği öfke, rahatsızlık, güvensizlik ama en önemlisi; değişim için olan isteğimiz ve inancımızdır. Buradayız çünkü bizi herhangi bir politik veya ekonomik çıkarın üstünde tutan yeni bir toplum istiyoruz. Kendimizi kapitalist ekonomi tarafından ezilmiş, bizi temsil etmeyen şu anki politik sistemden soyutlanmış hissediyoruz. Eylemimizin amacı toplumda radikal bir değişimdir ve daha da önemlisi, toplumu bu değişimin öncüsü olarak tutmaktır.

Bizi uyuyoruz sandılar. Hiç tepki görmeden haklarımızı kısıtlayabileceklerini sandılar. Ama yanıldılar; hak ettiğimiz hayat için, barışçıl ama kararlılıkla, mücadele ediyoruz.

Kahire’den, İzlanda’dan ve Madrid’den öğrendik ki,

Şimdi, mücadeleyi genişletmenin ve dünyaya yaymanın tam zamanı.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: