Open brief van Brussel

Beste Allemaal

Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat er zich een beweging als een vuur over heel Europa, en de hele wereld verspreid. Maar ook in België zijn wij. zelfstandige burgers, gedreven, om de politieke ruimte terug te geven aan de mensen, terwijl die nu beroofd is door een minderheid van bankiers, speculanten, directeuren van multinationals en politici.

Wij weigeren dit verslindende systeem te blijven voeden terwijl het onophoudbaar bestaande vormen van leven blijft vernietigen in plaats van het te ondersteunen. We willen dat er een einde komt aan de westerse dominantie, de kapitalische dictatuur, de democratische illusie dat op wereldschaal overal tot onrecht en precariteit leidt.

Het is hoog tijd om de buitensporige verrijking van enkelingen, ten nadele van het geheel, te stoppen. Het is niet voldoende dit te constateren. Daarom komen marsen vanuit de vier hoeken van Europa op Brussel afgestapt. Vanaf 8 oktober zijn – en op zijn minst de hele week erna zal er een internationale geweldloze bijeenkomst gehouden worden om de publieke ruimte terug te veroveren en de stemmen van het volk terug de wet te laten maken.

Het hart van deze beweging klopt in de Agoras, waar de volksvergadering leven geeft aan nieuwe denkpistes en visies. Samen komen we zo tot oplossingen en kunnen we de richting dit systeem uitgaat veranderen naar een betere koers. Er zullen ateliers worden gehouden om thema’s als anti-corruptie, duurzame energiebronnen, alternatieve systemen van politieke vertegenwoordiging, huisvesting, werk, onderwijs, enz. samen van dichterbij te bekijken.

Om deze ateliers beter en vruchtbaarder te kunnen maken, roepen we jullie graag op om jullie ervaring, competenties en motivatie in te zetten. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke diepe verandering alleen maar op een collectieve schaal kan plaatsvinden, dat het alleen kan voortvloeien uit de veelheid en diversiteit van de mensen die deze verandering creëren.

De aankomst van deze marsen en de klanken in de wind die van opstand zingt, zijn de uitgelezen kans voor ons om samen te komen om een eerlijke, verantwoordelijke en solidaire samenleving te ontwerpen en die ook in het leven roepen.

Aan iedere man en vrouw, oud of jong, die zichzelf niet langer herkent in de manier hoe onze maatschappij ons met geld en macht dwingt om te gaan. Het is aan ons om voor onszelf op te staan en ons verlangen naar verandering uit te leven. Als we het willen – als jij het wil – kunnen we morgen de publieke ruimte terugnemen, maar ook alle publieke diensten die onze cultuur rijk was.

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen door te reageren via mail, hetzij via de indignez-vous.be-website, of door naar een van de Agora’s of ateliers te komen. We vinden dat je inzet individueel moet zijn, verder dan vlaggen en andere etiketten. Wij zijn een niet-partijdige beweging waarin iedereen enkel zichzelf vertegenwoordigt. Het is met die diepe overtuiging van pluraliteit als kracht, dat we je met open armen uitnodigen om deel te nemen aan deze wereldwijde ontluiking.

Wij kijken ernaar uit je persoonlijk te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten

De verontwaardigden, de geëngageerden, opstandelingen en andere idealisten.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: