How the police was bullying the squatters for an hour – statement [EN-PL-ES] #PustotanyWręceMieszkańców

[EN]

 

Moment of the arrest

Moment of the arrest


 
Beating, tugging, threats – such was the intervention of the police in front of the new squat “Gromada” at Worcella St. 8 in Krakow. The officers also took care of the destruction of the evidence – the victims had their memory card in the camera and the mobile sim cards  damaged.

 

 

Opening  of the squat was held on Friday evening – the atmosphere was picnic, the guests could try some vegan pastries and listen to SambaKA [rhythms of resistance]. The neighbors have enthusiastically embraced the new initiative. The police arrived at the venue only to collect a few participants’ data and then drove away.
It looked quite different on the Saturday afternoon – short after 5 p.m. a police patrol arrived at the squat. Two people [from the squat] who were just out started talking with the officers, recording everything with mobile phone. The first reaction of the police was to take their mobiles “to verify if they were not stolen.” When one of the squatters began to record with a camera, the most aggressive of the officers attacked him with his fists. The rest of the officers joined in and after a while of beating and kicking they put the two people in handcuffs. Later on, it only got worse. For the next hour the police mistreated them (the squatters still being handcuffed!) –  they twisted their arms, kicked, pushed, threatened to “beat them f**kin’ up” or to “drive them out to the woods”. In the meantime they were trying to agree in their own story of what happend. After the squatters were released, they’ve found out  that the two phones that the police took “to have them checked” had the sim cards broken and the camera’s memory card had been damaged. Did the police fear their contents?

 

This is just one of many examples of police violence with which we deal in our city. Bullying, humiliation and ill-treatment of people is the norm. But why are so few similar cases revealed to the public? Police uses the possibility to charge somebody for “assault” as a guarantee of their impunity. As soon as someone would try to seek justice, can be accused of that. And who would the court believe? One victim’s consistent testimony or the one of several police officers?

 

We can not remain silent – it encourages the police to this kind of practice.
Tomorrow we are going to give notice to the public prosecutor for criminal offenses by the police.

 

The collective of the “Gromada” squat

 

 
 

[PL]
Policjanci przez godzinę pastwili się nad skłotersami – oświadczenie

 

Bicie, szarpanie, groźby – tak wyglądała interwencja  policji przed budynkiem nowego squatu “Gromada” przy ul. Worcella 8 w Krakowie. Funkcjonariusze zadbali też o zniszczenie dowodów –  poszkodowanym uszkodzili kartę pamięci w aparacie oraz karty sim w  telefonach.
Otwarcie squatu odbyło się w piątek wieczorem – atmosfera była  piknikowa, można było spróbować wegańskich wypieków czy posłuchać  SambyKA. Sąsiedzi z entuzjazmem przyjęli nową inicjatywę. Przybyła na  miejsce policja spisała tylko kilku uczestników po czym odjechali.

 

Inaczej wyglądało sobotnie popołudnie – po godz. 17 pod squat  przyjechał patrol policji. Dwie osoby które akurat były na zewnątrz  zaczęły rozmawiać z funkcjonariuszami nagrywając wszystko telefonem.  Pierwszą reakcją policji było zabranie komórek “do sprawdzenia czy nie  są kradzione”. Gdy jedna z osób zaczęła nagrywać interwencję  aparatem najbardziej agresywny z policjantów rzucił się na nią z  pięściami. Reszta funkcjonariuszy dołączyła się i po krótkim biciu i  kopaniu zakuli obie osoby w kajdanki. Później było już tylko gorzej.  Przez następną godzinę policjanci znęcali się nad nimi (cały czas  skutymi w kajdanki!) – wykręcali ręce, kopali, popychali, grozili  “wywiezieniem do lasu”, “wpierdolem” itp. W międzyczasie  ustalali między sobą wersję wydarzeń grożąc oskarżeniem jednej z osób o napaść na funkcjonariusza. Po wypuszczeniu skłotersów okazało się że  dziwnym trafem oba telefony które policjanci zabrali „do sprawdzenia”  miały złamane karty sim, a aparat zniszczoną kartę pamięci. Czyżby  policja bała się ich zawartości?

 

To tylko jeden z wielu przykładów policyjnej przemocy z jaka mamy do czynienia w naszym mieście. Bicie, upokarzanie i znęcanie się nad ludźmi  jest normą. Dlaczego więc tak mało podobnych przypadków wychodzi na  światło dzienne? Policja korzysta z możliwości oskarżenia o „napaść na  funkcjonariusza” jako gwaranta swojej bezkarności. Gdy tylko ktoś  spróbuje domagać się sprawiedliwości może zostać o to oskarżony. A komu  uwierzy sąd? Jednej ofierze czy zgodnym zeznaniom kilku policjantów?

 

Nie możemy o tym milczeć – to zachęca policję do praktyk tego typu.

 

Jutro zamierzamy złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez policję przestępstwa.
Kolektyw squatu „Gromada”

 

Źródło:

 
 

[ES]
Como la policía intimidó a los okupas durante una hora – Comunicado

 

Golpes, tirones, amenazas – así fue la intervención de la policía frente a la nueva ocupación “Gromada” en la calle Worcella nr8 en Cracovia. Los agentes también se encargaron de destruir la evidencia – las víctimas tenían saboteadas su tarjeta de memoria de la cámara y las tarjetas SIM de los teléfonos.

 

La apertura del espacio tuvo lugar el viernes por la tarde – el ambiente era de picnic, los invitados pudieron probar algunos pasteles veganos y escuchar SambaKA [Ritmos de Resistencia]. Los vecinos acogieron con entusiasmo la iniciativa. La policía llegó al lugar sólo para recopilar datos de algunos de los participantes y luego se marcharon.

 

El sábado por la tarde la situación fue completamente distinta – poco después de las 17:00 una patrulla policial aparcó frente al edificio. Dos personas que estaban justo fuera fueron a hablar con los agentes, grabando todo con el teléfono móvil. La primera reacción de la policía fue quitarles sus teléfonos móviles “para verificar si fueron robados”. Cuando uno de los chicos comenzó a grabar con la cámara, el más agresivo de los agentes lo atacó con los puños. El resto de los agentes se unieron y después de un rato de golpes y patadas esposaron a los chicos. Y la situación fue empeorando. Durante la hora siguiente, la policía los agredió (¡aún estando esposados!) – Retorcieron brazos, dieron patadas, empujones y amenazaron con “partirles la cara” y con “llevárselos al bosque”. Mientras tanto, ellos estaban tratando de llegar a un acuerdo en su propia versión de la historia. Luego, cuando los chicos fueron puestos en libertad, descubrieron  que los dos teléfonos que la policía se llevó para “verificar” tenían las tarjetas SIM rotas y tarjeta de memoria de la cámara había  sido también saboteada. ¿Acaso los agentes temían el contenido?

 

Este es sólo uno de los muchos ejemplos de la brutalidad policial con la que nos enfrentamos en nuestra ciudad. La intimidación, la humillación y los abusos de ciudadanos son la norma. Pero ¿Por qué son tan pocos los casos similares que se revelan al público? La policía utiliza su posibilidad de acusar a alguien de “agresión” como garantía de su impunidad. Tan pronto como alguien intente buscar justicia, puede ser acusado con estos cargos ¿Y a quién iba a creer el juez? ¿Un testimonio coherente de la víctima o la versión de varios agentes de la policía?

 

No podemos permanecer en silencio – eso alienta a la policía seguir con este tipo de prácticas. Mañana vamos a denunciarlos ante a la Fiscalía por abuso de autoridad.

 

Colectivo del centro social ocupado “Gromada”.

 

Publicado también en:

One Trackback to “How the police was bullying the squatters for an hour – statement [EN-PL-ES] #PustotanyWręceMieszkańców”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: