Archive for ‘Bulgaro’

19 May, 2011

Declaracion de principios (búlgaro)

Дошли сме тука доброволно и по наша собствена воля. След демонстрациите от 15ти май, решихме да останем обединени и да увеличаваме броя ни в нашата борба за достойнство. Не представляваме никоя политическа партия и те не ни представляват.

Ние сме обединени в нашата ярост, неудобство, несигурен живот, който произтича от неравенство, но най-вече това, което ни държи заедно е желанието за промяна. Ние сме тук защото искаме ново общество, което поставя нашия живот над каквито и да е политически и икономически интереси. Чустваме сме смазани от капиталическата икономика, чувстваме се изключени от настоящата политическа система, която не ни представлява. Ние се борим за радикална промяана в обществото. И, най-вече, стремим се да запазим обществото единствен водач на тази трансформация.

Те мислихме, че сме заспали. Те мислеха, че могат да продължат да орязват правата ни без да срещнат никаква съпротива. Но сгрешиха: ние се борим – миролюбиво, но с решителност – за животът, който заслужаваме.

Вземаме пример от Кайро, Исландия и Мадрид.

Сега е време да разрастнем битката и да разпръснем мълвата.