Archive for ‘Danés’

20 May, 2011

erklæring om principper #acampadabcn (dansk)

Declaración de principios – danés.

Hvem er vi i lejren i Barcelona?

Vi er mennesker, der er kommet her frit og frivilligt. Efter demonstrationer den 15. maj besluttede vi at forblive sammen og vokse i numrene i kampen for værdighed. Vi repræsenterer ikke noget politiske parti eller forening. Ingen repræsenterer os.

Vi er enige om vores vrede, vores usikre liv som er afledt af ulighed, men frem for alt, hvad der holder os sammen er vores vilje til forandring. Vi er her fordi vi ønsker et nyt samfund, der prioriserer livet frem for økonomiske og politiske interesser. Vi føler knust af den kapitalistiske økonomi og vi følger udelukket fra det nuværende politiske system, som ikke repræsenterer os. Vi vil have en radikal ændring i samfundet. Og frem for alt ønsker vi at holde samfundet som den primært drivkraft for denne transformation.

De troede, vi sov. De troede at de kunne fortsætte med at skære vores rettigheder, uden at finde nogen modstand. De tog fejl: vi kæmper fredeligt men med beslutsomhed- for det liv, vi fortjener.

Vi har lært fra Kairo, Island og Madrid.

Nu er det tid til at udvide kampen og tage ordet.