Posts tagged ‘demandes’

7 June, 2013

Demandes de Dersim

080
Com a poble de Dersim i alevi, voldriem contribuir a les demandes dels resistents del Parc Gezi

1- El moviment actual, que ha emanat de Taksim, va començar com una resistència ambientalista. Així, la construcció per part del govern de les centrals hidroelèctriques (HES) i les preses, les centrals tèrmiques i nuclears a costa de talar, no desenes de mils, sinó milions d’arbres i secar els rius, fonts naturals de vida, ha de parar.

2- Com a primers passos d’acabar amb aquestes contruccions, la llei No 6486, que va ser acceptada al Parlament Turc el passat 21 de Maig de 2013 i oficialitzada amb la seva publicació al Diari Oficial Turc, ha de ser derogada inmediatamaent (Aquesta llei afirma que tots els programes públics d’inversió amb data anterior al 23/06/1997 queden fora de l’àmbit de l’Assessorament d’Impacte Ambiental)

El que aquesta llei implica per Munzur (una vall propera): Les preses de Munzur, sobre les que l’Assessorament d’Impacte ambiental va ser consultat per ser portades a terme amb el decret corresponent a la Llei de Divisions Administratives del Consell d’Estat (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu), seguint les lleis complertades per Barış Yıldırım i altres advocats, estan sent eliminades de l’àmbit de l’Assessorament d’Impacte Ambiental

L’article afegit a la respectiva Llei de Medi Ambient: “Article provisional 3- (afegit: 05/21/2013- 6486/12). Projectes que han estat admesos al programa d’inversions públiques abans de la data del 23/06/1997, pels que l’estadi de planificació ha passat i estan licitats i s’ha començat bé la producció o la gestió a la data que aquest article s’executa, i construccions i instal·lacions requerides per a la realització d’aquests projectes queden fora de l’àmbit d’acció de l’Assessorament per l’Impacte Ambiental”

read more »