Posts tagged ‘Mossos’

13 November, 2012

#BARCELONA #15M Newsletter nr 32

Hello from Barcelona,

this is the weekly newsletter that will inform you about the activities of 15M movement in Barcelona, Catalonia and occasionally the main events in Spain. If you do not wish to receive it anymore, please say so.
 
 
1. Park Guell is not for sale
2. The violent eviction of Catalunya sq. lawsuit reopens
3. #AcampadaBankia saves lives
4. Agora 99 overflow Europe to reinvent democracy

read more »

14 January, 2012

[bcn] Catalonian police protest for cuts

About 150 Mossos d’Esquadra catalan police have concentrated in Lleida on friday at the police station to protest cuts from the Government of the Generalitat, according to the SAP-UGT union, which organized the rally.
The protest, started at 17.00, agents have left the station to cut Paseo de Ronda street and then they have returned to the police station, where in the afternoon still remain a small group of agents.
The officers have protested in this way against job cuts from the Government, because SAP maintains that the Government is destroying the rights of the regional police force has been achieved in 30 years, and has also criticized the Interior proposal to spend money on changing the uniform than 17,000 mossos while cutting their labor rights.

This protest come after 50 collegues from Barcelona delegation began an undefined strike in the plaza España police station in Barcelona. Equipped with whistles, sleeping bags and everything needed for the night, have announced that they did not think moving the station until the Minister of Interior, Felip Puig, sit down to negotiate with them. Among the measures announced was the exclusive use Castilian. Besides enclosed at the police station they shouting “Mas (Generalitat president) resignation” and “Stop them yourself, you charge more,” union officials intended to address the regional police force to citizens only in Castilian, they see as would not make much grace the Government.

27 May, 2011

Comunicat de la Comissó d’Extensió per a la dimissió del Conseller Felip Puig

No es pot desallotjar un poble indignat! Puig Dimissió!

Avui a les 7h del matí els Mossos d’esquadra han encerclat l’acampada que hi ha a Plaça Catalunya, en una vulneració de drets flagarant. Sense previ avís, i amb la ridícula excusa de la neteja, han procedit a destrossar tots els materials creats durant 12 dies d’ocupació de la plaça Catalunya, la plaça de la dignitat.

La solidaritat amb les 400 persones que dormien al bell mig de la plaça ha començat a ocupar els límits d’aquesta amb una sentada pacífica. La solidaritat de milers de barcelonins i barcelonines que han vingut cap a la plaça és la que ha impedit que desallotgessin totalment a hores d’ara el campament. La resposta de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Urbana ha estat totalment desproporcionada, ferint a qui estava assegut o a qui demostrava pacíficament la seva indignació envers el desallotjament, a hores d’ara amb la constància de més de 40 ferits. Ens remetem a les imatges de la violència policial que corren per la xarxa internet per constatar que les persones solidàries estaven assegudes a terra tranquil·lament i que agents policials han carregat contra elles amb porres i també amb pilotes de goma. Sense la placa identificatòria -obligatòria segons la llei vigent-, amb la cara tapada per evitar un reconeixement fotogràfic i actuant amb total impunitat contra la gent que està posant sobre la taula una veu que fa anys restava silenciada. Una veu que ara parla clar i que té el suport social, amb els barris en peu de lluita, amb uns pobles que també estant acampant a les seves ciutats o pobles cridant que estan indignades! I que ja s’ha acabat el patir-ho soles, ho farem juntes per construir una alternativa al sistema.

La lluita de les indignades i indignats no s’atura amb la repressió d’avui, sinó que continua. És per això que us convoquem avui divendres a les 19h a la plaça per manifestar la nostra indignació, avui també contra la repressió policial. Estem a la plaça ara, no ens mouran, continuarem. Seguim i seguirem. I que l’espurna s’encengui a tots els pobles!

I per tot això exigim la dimissió de Felip Puig, com a màxim responsable polític de l’operació d’aquest matí contra l’acampada.

Si dèiem que no hi ha democràcia, aquesta és la prova definitiva. Les retallades socials, l’atur i el malestar general no es resolen a cops de porra.

FELIP PUIG DIMISSIÓ

Acampada de Plaça Catalunya

Web: http://acampadabcn.wordpress.com/

facebook: http://www.facebook.com/Acampadabcn

Twitter: http://twitter.com/#!/acampadabcn

 

 

Francés:

Communiqué de la comission Extension pour la démission du conseiller Felip Puig.

On ne peut pas déloger un peuple indigné: Puig démission!

Aujourd’hui à 7h du matin, la police catalane ont encerclé le campement de la Place Catalogne, il s’agit d’une vulnération flagrante des droits. Sans avertissement, et avec l’excuse ridicule du nettoyage, la police a détruit tout le matériel accumulé durant 12 jours à la place de Catalogne, la place de la dignité.

Par solidarité avec les 400 personnes qui dormaient au beau milieu de la place, des gens ont commencé à occuper les entrées de celle-ci en faisant un sit-in pacifique. La solidarité de milliers de barcelonais et barcelonaises qui sont venues vers la place a permis d’éviter l’évacuation complète du campement.

La réponse des unités mobiles de la police catalane et de la police municipale était complètement disproportionnée. Elle a blessé des gens qui étaient assis et manifestaient pacifiquement leur indignation (120 selon les chiffres officiels). Nous renvoyons aux images de la violence policière qui circulent actuellement sur Internet pour constater que les personnes solidaires étaient assises tranquillement par terre et que les agents ont chargé avec des matraques et flashballs. Sans leur plaque d’identification -obligatoire selon la loi- , le visage masqué pour éviter d’être reconnu sur les photos, ils ont agi en toute impunité contre des gens qui ont élevé la voix qui était tue depuis des années. Une voix qui parle maintenant haut et clair et qui bénéficie du soutien populaire, avec les quartiers en pied de lutte, avec des petites villes et villages qui campent aussi et qui crient leur indignation. Elles crient qu’elles n’en peuvent plus de souffrir seules, nous le ferons ensemble pour construire une alternative au système.

La lutte des indigné-e-s ne s’arrête pas avec la répression d’aujourd’hui, elle continue. C’est pour cela que nous vous convoquons aujourd’hui sur les places pour manifester notre indignation, aujourd’hui aussi contre la répression policière. Nous continuons et nous continuerons.  Et que la mèche s’enflamme dans toutes les villes.

Et c’est aussi pourquoi nous exigeons la démission de Felip Puig, en tant que responsable politique de l’opération de ce matin contre le campement.

Nous disons qu’il n’y a pas de démocratie, et ceci en est une preuve. Les coupes dans le budget social, le chômage, le mal-être général ne résolvent pas à coups de matraque.

DEMISSION DE FELIP PUIG

Campement de Barcelone


Web: http://acampadabcn.wordpress.com/

facebook: http://www.facebook.com/Acampadabcn

Twitter: http://twitter.com/#!/acampadabcn

Portugués:

Comunicado da Comissão de Extensão para a demissão do Conseller Felip Puig

Não se pode evacuar um povo indignado! Puig Demissão!

Hoje ás 7h da manha os “Mossos d’Esquadra” rodearam a acampada da Praça Catalunya, numa flagrante vulneração dos direitos. Sem prévio aviso, e com a ridícula escusa da limpeza, procederam a destroçar todos os materiais criados durante os 12 dias de ocupação da Praça Catalunya, a praça da dignidade.

A solidariedade com as 400 pessoas que dormiam no meio da praça começou a ocupar os limites desta com uma sentada pacífica. A solidariedade de milhares de barceloneses i barcelonesas que vieram à praça foi a que impediu que evacuassem totalmente, neste momento, o acampamento. A resposta da Brigada Móvel dos Mossos d’Esquadra e efetivos da Guàrdia Urbana foi totalmente desproporcionada, ferindo quem estava sentado ou quem demostrava pacificamente a sua indignação contra a evacuação, neste momento com a constância de mais de 40 feridos. Remetemo-nos às imagens da violência policial que correm pela rede internet para constatar que as pessoas solidárias estavam sentadas no chão sossegadamente e que agentes policiais carregaram contra eles com cacetes e também com bolas de borracha. Sem a placa identificativa -obrigatória conforme a lei vigente-, com a cara tapada para evitar um reconhecimento fotográfico e atuando com total impunidade contra a gente que está a pôr sobre a mesa uma voz que faz estava silenciada. Uma voz que agora fala claro e que tem o apoio social, com os bairros em pé de luta, com umas povoações que também estão a acampar nas suas cidades ou aldeias gritando que estão indignados! E que já acabou sofrer sós, vamos faze-lo juntos para construir uma alternativa ao sistema.

A luta das indignadas e indignados não vai parar com a repressão de hoje, mas vai continuar. É por isso que vos convocamos hoje sexta-feira às 19h na praça para manifestar a nossa indignação, hoje também contra a repressão policial. Estamos na praça agora, não nos vão mover, continuaremos. Continuamos y continuaremos. E que a faísca se acenda em todos os povos!

E, por tudo isso, exigimos a demissão de Felip Puig, como o máximo responsável político da operação desta manha contra a acampada.

Se dizemos que não ha democracia, esta é a prova definitiva. Os recortes sociais, o desemprego e o mal-estar geral nao se resolvem a golpes de cacete.

FELIP PUIG DEMISSÃO!

Acampada de Plaça Catalunya

Web: http://acampadabcn.wordpress.com/

facebook: http://www.facebook.com/Acampadabcn

Twitter: http://twitter.com/#!/acampadabcn